Viktor Korček, PhD., MBA, B.A.

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Viktor Korcek st OBRAZY

OTHERS
viktor korcek obraz
viktor korcek
viktor korcek
viktor korcek
viktor korcek

Mgr. Viktor Korček se narodil dne 25.7.1948 v Poděbradech, celý život však žije v Berouně. Vystudoval zde gymnázium, další teoretické a praktické znalosti získal studiem na Krajské konzervatoři v Praze obory – dějiny umění, scénografie a divadelní kostým. Vlastní výtvarné školení prohloubil studiem u profesora Bohumila Krause. V druhé polovině 70tých let pak soukromým studiem u národ. um.Karla Součka. Své odborné vzdělání završil v roce 1985 absolutoriem Filozofické fakulty UK v Praze, obor Teorie kultury – dějiny umění.
Počátkem 70. let krátce pracoval jako propagační výtvarník, od roku 1975 až do počátku 90. let však už jako manažerský pracovník v oblasti kultury. Během těchto let dělil své aktivity mezi činnost organizátorskou a výtvarnou.  Vedle interiérové tvorby pro různé podniky a instituce, realizoval řadu výstav např. Jana Preislera, Maxe Švabinského, rodiny Mánesů, Karla Svolinského a dalších.
V celém tomto období prezentuje  vlastní práce v rámci pravidelných kolektivních i individuálních výstav. Také se zúčastňuje plenérových setkání v rámci aktivit Krajské konzervatoře Praha.
V 90tých letech se začal věnovat podnikatelské činnosti. Tvůrčí schopnosti v těchto letech věnoval zejména interiérové a stavební architektuře.
V roce 1999 se vrátil k malbě díky spolupráci s plzeňskými výtvarníky ak.mal. Karlem Březinou a ak.soch. Břetislavem Holakovským, která posunuje jeho projev dále k technikám užití pryskyřice a epromalu. Viktor Korček pak vystavuje na salonech Českých, Moravských a Slezských výtvarníků v Litoměřicích.  Další výstavy se uskutečňují v Plzni a Berouně, začíná s ním také vystavovat jeho dcera Veronika. V roce 2008 Viktor Korček vystavuje v Městské galerii v Berouně, což je vlastně jeho návrat do uměleckého života přes jeho silné zdravotní omezení a také obnovení kontaktů s výtvarníky.
Více na www.berounstivytvarnici.cz


viktor korcek
viktor korcek
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky